Repka olejná Repkový olej Výlisky Certifikáty Kontakt

Vybavenie nákladných áut (cisterna)

Hadicové prípojky na plnenie návesov Elaflex DN 80/3. Všetky cisterny sú plnené iba zospodu. Nákladné autá na sypké materiály: vane s otváracími zadnými dverami, posuvky: maximálna výška 4,10m. Ťahač s prívesom s možnosťou bočného vysypania.

Pre nakládku výliskov môžu byť použité všetky typy návesov a prívesov. Nakladanie prebieha na voľnom priestranstve.

Postup váženia pre auta nad 12 m:
  1. Presunúť sa na váhu fy. Mlyn Pohr. Ruskov - viď obrázok - pozícia 1
  2. Nahlásiť sa na bráne , („ váženie pre firmu BioRent“)
  3. Zastaviť na váhe, vystúpiť a v okne obsluhy váhy nahlásiť: „ váženie pre firmu BioRent“
  4. V areály sa otočiť a pristaviť sa na nakládku - pozícia 2
  5. Po nakládke sa opäť presunúť na váhu, vystúpiť z auta, prevziať vážne lístky a vrátiť sa na miesto nakládky – poz.2 .
  6. Tu vystavíme a odevzdáme všetky potrebné sprievodné dokumety.
Osobné ochranné prostriedky:
Všetky osoby a obsluhy nákladných automobilov musia mať pracovné oblečenie spĺňajúce požiadavky bezpečnosti práce. V prípade nedodržania požiadaviek BOZP nebude umožnený prístup do priestorov výroby.

Požadované základné pracovné oblečenie:
  • Pracovná obuv
  • Ochranná prilba, alebo bezpečnostná čiapka
  • Pracovné nohavice, monterky, nie krátke nohavice
  • Tričko, alebo pracovná košeľa