Repka olejná Repkový olej Výlisky Certifikáty Kontakt

Surový repkový olej

Surový repkový olej ako hlavný výrobný produkt lisovne, je vyrábaný lisovaním za studena. Tento spôsob lisovania dáva jedinečný charakter výslednému produktu vid tabuľka.

Kvalita surového repkového oleja

Parameter Jednotka Hodnota Metóda
Hustota (15 °C) Kg/m³ 900-930 DIN EN ISO 12185
Teplota vzplanutia P.-M. °C 324 DIN EN ISO 2719
Kinematická viskozita (40 °C) mm²/s max. 36,0 DIN EN ISO 3104
Výhrevnosť MJ/kg max. 36 DIN 51 900-2
Peroxidové číslo mmol O/kg max. 10 DIN EN ISO 3960
Jódové číslo g Jod/100g 95-125 DIN EN 14111
Obsah síry mg/kg max. 10 DIN EN ISO 20884
Znečistenie mg/kg max. 24 DIN EN 12662
Číslo kyslosti mg KOH/g max. 1,2 DIN EN 14104
Oxidačná stabilita (110 °C) h min. 6,0 DIN EN 14112
Obsah fosforu mg/kg max. 12 DIN EN 14107
Obsah alkalických kovov (Ca+Mg) mg/kg max. 20 DIN EN 14538
Obsah oxidačného popola % (m/m) max. 0,01 DIN EN ISO 6245
Obsah vody K.-F. mg/kg max. 950 DIN EN ISO 12937


Výrobná kapacita lisovne je 9000 t suroveho repkoveho oleja za rok. Mesačná kapacita je 750 t surového repkového oleja.

Kvalita vyrábaného surového repkového oleja podľa tabuľky kolíše podľa kvality dodávanej repky olejnej ako zrna.