Rzepak Olej rzepakowy Makuch rzepakowy Certyfikaty Kontakt

Specyfikacja oleju rzepakowego

Surowy olej rzepakowy jako główny produkt tłoczenia, jest wytwarzany poprzez proces tłoczenia na zimno. Ta metoda tłoczenia pomaga uzyskać niepowtarzalny charakter uzyskanego produktu (specyfikacja według tabeli).

Jakość surowego oleju rzepakowego

Parametr Jednostka Wartość Metoda
Gęstość (15 °C) Kg/m³ 900-930 DIN EN ISO 12185
Temperatura zapłonu P.-M. °C 324 DIN EN ISO 2719
Lepkość kinematyczna (40 °C) mm²/s max. 36,0 DIN EN ISO 3104
Wartość opałowa MJ/kg max. 36 DIN 51 900-2
Zawartość nadtlenków mmol O/kg max. 10 DIN EN ISO 3960
Liczba jodowa g Jod/100g 95-125 DIN EN 14111
Zawartość siarki mg/kg max. 10 DIN EN ISO 20884
Zanieczyszczenie mg/kg max. 24 DIN EN 12662
Liczba kwasowa mg KOH/g max. 1,2 DIN EN 14104
Stabilność oksydacyjna (110 °C) h min. 6,0 DIN EN 14112
Zawartość fosforu mg/kg max. 12 DIN EN 14107
Zawartość metali alkalicznych (Ca + Mg) mg/kg max. 20 DIN EN 14538
Zawartość popiołu % (m/m) max. 0,01 DIN EN ISO 6245
Zawartość wody K.-F. mg/kg max. 950 DIN EN ISO 12937


Zdolność produkcyjna tłoczni to 9000 ton surowego oleju rzepakowego rocznie. Miesięczna produkcja to 750 ton surowego oleju rzepakowego.

Jakość wytwarzanego surowego oleju rzepakowego według tabeli zmienia się w zależności od jakości dostarczanego rzepaku w postaci nasion rzepakowych.