Repka olejná Repkový olej Výlisky Certifikáty Kontakt

Riasy

Ako môžu riasy pomôcť v boji proti zmene klímy

Stručný prehľad výhod a výziev pestovania rias

Čo sú riasy a prečo sú dôležité?

Riasy sú rôznorodou skupinou vodných organizmov, ktoré môžu produkovať kyslík a biomasu prostredníctvom fotosyntézy. Možno ich nájsť v sladkovodnom, slanom a dokonca aj pôdnom prostredí. Riasy majú mnoho aplikácií v potravinách, krmivách, kozmetike, biopalivách a bioplastoch. Jedným z najsľubnejších a najnaliehavejších použití rias je však zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CO2), hlavného skleníkového plynu, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu.

Za týmto účelom sme vytvorili reaktor, ktorý úspešne pracuje a dosiahnuté výsledky nám umožňujú uvažovať o rozšírení projektu pestovania rias.

Ako môžu riasy zachytávať a ukladať CO2?

Riasy môžu využívať CO2 ako zdroj uhlíka na rast a množenie. Môžu absorbovať CO2 zo vzduchu, vody alebo priemyselných spalín. Keď riasy umierajú, časť ich uhlíka klesá na dno vody alebo pôdy, kde môže byť dlhodobo sekvestrovaný. Alternatívne sa riasy môžu zbierať a spracovávať na produkty, ktoré môžu ukladať uhlík, ako je biouhlie, bioolej alebo bioplyn.

V našom prípade mame reaktor s riasou, ktorý úspešne absorbuje 200 kg CO2/týždeň. Začíname hľadať partnerov, ktorí majú záujem zmysluplne likvidovať CO2. Predpokladáme, že spolupráca v oblasti likvidovania CO 2 bude prospešná pre obe strany a tým umožní rozšíriť pestovanie rias .

Aké sú výhody a výzvy pestovania rias?

Pestovanie rias má mnoho potenciálnych prínosov pre životné prostredie a hospodárstvo. Môže znížiť emisie CO2, zlepšiť kvalitu ovzdušia a vody, vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov a vytvárať príjmy a pracovné miesta. Pestovanie rias však čelí aj niektorým výzvam, ako sú vysoké náklady, využívanie pôdy a vody, vplyv na životné prostredie a regulačné prekážky. Na prekonanie týchto výziev je potrebný ďalší výskum a inovácie na optimalizáciu efektívnosti, udržateľnosti a škálovateľnosti systémov pestovania rias.

Po 10 rokoch trpezlivej prace v oblasti pestovania rias, sme došli ku konceptu celoročnej udržateľnosti pestovania rias v našich klimatických podmienkach. Dáva nám to nadej na ďalšiu úspešnú optimalizáciu tohto projektu.